Thursday, Apr 25th

Last update12:00:00 AM GMT

Headlines

Trung tâm tài nguyên

Trung tâm tri thức của chúng tôi là kết quả của quá trình tư vấn, nghiên cứu và làm việc. Những kiên thức này thể hiện các phân tích và cái nhìn sâu sắc về các chủ đề khác nhau, bao gồm các bài nghiên cứu, báo cáo và tư vấn. Tất cả các nội dung này được cung cấp miễn phí, ngoại trừ một số công bố báo cáo nghiên cứu của bên thứ ba. Khi đó mỗi kiến thức sẽ chứa các liên kết đến các nguồn tài nguyên trực tuyến của bên thứ ba khác.

Hãy cùng đến và khai phá những tri thức về:

  • ERP, tư vấn giải pháp ERP
  • Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp
  • Giải pháp công nghệ mới