Thursday, Apr 25th

Last update12:00:00 AM GMT

Headlines

Chào mừng đến với CT TNHH Giải Pháp HỆ THỐNG XANH

Hệ thống xanh là công ty trẻ chuyên về tư vấn triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP và quản trị thông tin doanh nghiệp.

Hệ thống xanh cung cấp các dịch vụ cho phép khách hàng thấy được các lợi ích tài chính và môi trường từ các chương trình IT - hiệu quả và IT - Sáng tạo.

Hệ thống xanh là nhà tư vấn tiên tiến phục vụ khách hàng trên 3 mảng thị trường:

  • Doanh nghiệp xanh - Kinh doanh theo hướng phát triển bền vững
  • Năng lượng xanh - Sử dụng nguồn năng lượng xanh
  • Công nghệ xanh - Cung cấp các sản phẩm thông minh, thân thiện môi trường

Quản lý ảnh hưởng của môi trường và lợi ích của IT là nhiệm vụ chiến lược của mọi tổ chức trong thế kỷ 21. HỆ THỐNG XANH! Tiết kiệm hiện tại, bền vững tương lai !